Đội ngũ Sudest-ĐôngNam

Đội ngũ sản xuất kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khả năng xử lý tình huống trong các dự án sản xuất là thế mạnh của Sudest.

Sự gắn kết giữa các thế hệ nhân sự cùng sự tự hào là một công ty uy tín trong ngành đã làm nên một Sudest vững vàng phát triển trong suốt 20 năm qua.